Стратегиялық даму департаменті

Ғылым бөлімі
Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық бөлімі
Сапа менеджменті бөлімі
Автоматтандыруды, e-learning және ақпараттық қауіпсіздікті басқару бөлімі
Фармакология ғылыми-зерттеу орталығы
Корпоративтік басқару орталығы