Стратегиялық дамыту орталығы

Басшылық

Шорнаева Бинара Абайқызы

Орталық басшысы

Білімі: Жоғары
Мамандығы: Құқықтану, Халықаралық құқық бакалавры.
Мамандығы: Есеп-қаржы факультеті, Қаржы.
Сертификаттары:
04.03.2020 жылғы KPMA 02823 D - IPMA D деңгейі жобасының сертификатталған менеджері.
02.2020 ж. 201-AVISO-20 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің менеджері.
02.2020 ж. 132-AVISO-20 Риск-менеджер.
02.2020 ж. 31-AVISO-20 Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторы.
02.2020 ж. 61-AVISO-20 Менеджменттің интеграцияланған жүйесінің ішкі аудиторы.
02.2020 ж. 88-AVISO-20 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің ішкі аудиторы.
06.12.2019 жылғы № Q01928 «HR менеджмент, практикалық аспектілер» тақырыбында біліктілікті арттыру семинары.
11.09.2017 жылғы №17а1130015 2017 жылдың соңында Seminar on Agricultural Investment Project Management for Countries along the Land and Maritime Silk Roads.
09.11.2017 жылғы № КК67-15 «CorelDRAW» курстарын аяқтады.
30.11.2017 жылғы № 058/2017 «Корпоративтік басқару диагностикасы: халықаралық және қазақстандық тәжірибе» семинарынан өтті.
09.12.2017 жылғы № 001374 «Корпоративтік басқару: негіздері мен аспектілері» семинарынан өтті. «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті.

Кадрлық құрам

Сатершинова Жанар Елшібекқызы

Бас маман

Ишахат Арайлым Әділқызы

Жетекші маман

Серьянова Фариза Ерікқызы

Маман

Құрылу тарихы

5 қыркүйекте Басқарманың шешімімен бекітілген ұйымдық құрылымға сәйкес Стратегиялық дамыту бөлімі құрылды. Осы сәттен бастап 2019 жылға дейін бөлімнің функциясы кеңейіп, «Астана медицина университеті» КеАҚ-тың Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 24 шілдесіндегі №9 шешімімен бекітілген ұйымдық құрылымға сәйкес бөлім Стратегиялық дамыту орталығы болып қайта құрылды.

Мақсаттар

- Университеттің стратегиялық бағыттарын әзірлеу және орта мерзімді және ұзақ мерзімді стратегиялық міндеттерді жүзеге асыру бойынша қызметті үйлестіру;
- Университеттің стратегиялық бағыттарын жүзеге асыру бойынша бақылауды қалыптастыру және жүзеге асыру;
- Басқарманың қарауына стратегиялық бағыттардың (өзгерістер мен толықтырулардың) жобасын ұсыну;
- Университеттің Сенаты мен Басқармасы үшін Университеттің стратегиялық бағыттарын орындау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Қызмет

- стратегиялық мәселелер бойынша Университеттің құрылымдық бөлімшелерімен және алқалық органдарымен өзара әрекеттесу;
- стратегиялық маңызы бар Университеттің ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеуге және келісуге қатысу;
- Университеттің құрылымдық бөлімшелері ұсынатын ақпаратты талдауды жүзеге асыру;
- Университет стратегиясы бойынша есеп әзірлеу және дайындау;
- Орталықты үнемі жақсартумен байланысты процестерді әзірлеуге қатысу;
- Университеттің стратегиялық даму саласындағы қызметін ұйымдастыру;
- Университеттің даму саясатының жалпы тұжырымдамасын анықтау;
- Университет қызметінің аса маңызды салалары бойынша Ректорға есеп беру мақсатында Университеттің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері мен лауазымды тұлғалары ұсынған деректерге талдау жүргізу;
- Университет Басқармасының тапсырмаларына сәйкес Университеттің даму стратегиясын анықтау және оны Стратегиялық жоспарға айналдыру, сондай-ақ осы құжаттарды түзету бойынша жұмыс жүргізу;
- Университет қызметінің негізгі көрсеткіштерін әзірлеу;
- Университетте және Орталық қызметінің жекелеген түрлері бойынша негізгі стратегиялық мақсаттардың іске асырылуын талдау;
- стратегиялық жоспарды іске асыру жөніндегі шаралар мен университеттік индикаторларға қол жеткізуге бағытталған қызметті жоспарлау;
- Университеттің мүдделі тараптарының барлық топтарына бекітілген стратегиялық бағыттар туралы ақпаратты тарату;
- Орталықтың құзыретіне кіретін мәселелерге қатысты мемлекеттік органдармен және ұйымдармен байланысты жүзеге асыру;
- Университеттің ұйымдық құрылымын әзірлеу, ұйымдастыру құрылымының жобасын Университеттің мүдделі тараптарымен келісу;
- Университеттің даму жоспары үшін мақсаттар, міндеттер және негізгі көрсеткіштерді әзірлеу және бекітуге дайындау;
- Университет қызметінің негізгі көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚНК) карталарын әзірлеу және бекітуге дайындау;
- Университеттің Операциялық жоспарын әзірлеу, бекіту және іске асырылуын мониторингілеу;

Байланыс деректері

Бейбітшілік көшесі 49А, 716-кабинет
8 7172 539 527