Магистрантқа, резидентке, докторантке


РЕЗИДЕНТУРА:Магистрантқа: 


МВА магистратура

Біздің университет 2009 жылы Қазақстанда бірінші рет мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде «6М110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша ауруханалық басқару саласындағы «Іскерлік әкімшіліктендіру магистрлерін» даярлауға кірісті. Бағдарлама мақсаты – аурухана менеджерлерінің кәсіптік деңгейі жоғары жаңа буынын даярлау. Олар Қазақстанда медициналық қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін, ауруханалық басқару жүйесі мен тәсілдерін халықаралық стандарттарға сай жетілдіруі тиіс. Білім беру бағдарламалары негізгі және бейіндеуші пәндер блогынан (39 кредитов); эксперименттік-зерттеу жұмыстарынан (6 кредит); өндірістік практикадан (8 кредиттен кем емес); қорытынды аттестациядан (кешенді емтихан және диссертация қорғау) (2 кредит) тұрады.

Білім беру бағдарламасы еліміздің және шетелдердің жетекші академиялық орталықтарынан ғылыми және біліми әлеуетті тартуға бағытталған. Магистранттар базалық және бейіндеуші пәндер блогы бойынша Астана медицина университетінде және Еуразия Ұлттық университетінде білім алады; ағылшын тілін интенсивті курстарда үйренеді, клиникаларда практикадан өтеді; сондай-ақ Сингапурде, Австрияда, АҚШ-та теориялық және практикалық тренингтерді өтті.

DSC04143.JPG DSC04129.JPG DSC04140.JPG  
 

t.pngМагистратура мамандықтары

t.pngСессия графигі

t.pngҒылыми жетекшілері

t.pngТізімі

t.pngДиссертациялық жұмыстарының бекітілген тақырыптары 

Элективті пәндер каталогі          Толығырақ


...................................................................................................................................................................

Докторантқа: 


Құрметті PhD докторанты!

«Астана медицина университеті» АҚ-на қош келдіңіздер


Докторанттар – жоғары білімі барлардың оқуды жалғастыруы.
6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша медицина докторлары мен философия (PhD) докторанттарын даярлау келесіге сәйкес іске асырылады:
- Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтары классификаторына;
- оқу-бағдарламалық және әдістемелік құжаттарға;
- докторанттар жұмысының жеке жоспарына;
- белгілі тәртіппен бекітілген басқа да құжаттарға сәйкес іске асырылады.
6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша докторантурада медицина докторлары мен философия (PhD) докторларын даярлау іске асырылады.

DSC03721.JPG  DSC03744.JPG DSC03750.JPG 

t.pngМамандықтар 

t.pngСабақ кестесі 

t.png Ғылыми жетекшілері

t.pngТізімі 

Элективті пәндер каталогі