Радиология кафедрасы

Басшылық

Абдрахманова Жанар Сағатбекқызы

кафедра меңгерушісі
медицина ғылымдар докторы, ассоц. профессор.2001-2002 жылдары Ақмола мемлекеттік медицина университетінде «Сәулелік диагностика» мамандығы бойынша клиникалық ординатурада оқып, 2003жылдан бастап осы университетте жұмыс істейді. 2006 жылы Томск қаласында, Ресейде кандидаттық диссертациясын қорғап, 2007жылы –ҚР-да дипломың м.ғ.к нострификациялады. 2017 жылы Томск қ., Ресейде: «Лучевая диагностика остеопороза как фактора риска нестабильности эндопротеза при эндопротезировании суставов у пациентов с гемофилией» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. 150-ден астам ғылыми мақаланың, 3 әдістемелік ұсыныстың және 1оқу құралының, 3 өнертабыстың, 5 инновациялық патенттің авторы. «ҚР Денсаулық сақтау үздігі» төс белгісімен, ҚР ДСМ, АМУҚұрмет грамоталарымен марапатталған. «Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі. Жақын және алыс шетелдерде бірнеше рет мамандандырудан өткен. «Компьютерлік және магниттік-резонанстық томография» мамандығы бойынша жоғары дәрігерлік біліктілік санаты бар.

Кадрлық құрам

Скакова Аксулу Бакитбековна

ассистент
«Медицина» магистрі, кафедра ассистенті - АО «Астана медицина университетін» тамамдаған. Кафедрада 2012 жылдың қыркүйегінен жұмыс істейді. 7 ғылыми мақала авторы Республикалық «Қазақстан радиология қоғамының» және Еуропалық радиологтар ассоциациясының мүшесі. Емдеу және тәрбие жұмысына жауапты.

Адамкалиева Айжан Маратовна

ассистент
«Медицина» мамандығы бойынша магистр дәрежелі. 2010 жылдан 2012 жылға дейін «Сәулелік диагностика» мамандығы бойынша «АМУ» АҚ-да резидентураны «үздік» тәмамдады, 2012 жылдан 2014 жылға дейін магистратурада оқып, 2014ж «Роль электроимпедансной томографии в диагностике рака молочной железы» тақырыбы бойынша медицина магистрі дәрежесін қорғады, Астана қ., «АМУ» АҚ. 30-дан астам ғылыми мақалалардың, 1 әдістемелік ұсынымдардың авторы. Кафедрада 2011 жылданбастапжұмысістейді.2012 жылдан бастап "онкологиялық орталық" ШЖҚ МКК маммография кабинетінің дәрігері қызметін қоса атқарады."Сәулелік диагностика" мамандығыбойынша 1 дәрігерлікбіліктіліксанаты бар.«Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі. Жақын және алыс шетелдерде бірнеше рет мамандандырудан өткен. Кафедрада интернатура бойынша оқу-әдістемелік жұмысқа жауапты

Божеева Индира Муратовна

ассистент
Семей мемлекеттік медицина университетін 2012 жылы бітіріп, «Астана Медицина Университеті» АҚ-да 2012-2014жж резидентурада «Сәулелік диагностика» мамандығы бойынша тәмамдаған. 2014 жылдан бастап радиология кафедрасының ассистенті болып жұмыс істейді, кафедраның оқу ісі меңгерушісі, кафедраның оқу-әдістемелік жұмысына жауап береді. 30-ға жуық ғылыми мақалалар мен тезистердің авторы.«Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі. "Сәулелік диагностика (рентгенология)" мамандығы бойынша 2 дәрігерлік біліктілік санаты бар, 2018ж. бастап Астана қ. "онкологиялық орталық" ШЖҚ МКК маммологиялық скрининг орталығында рентгенолог болып жұмыс істейді.2019ж. бастап "Астана МедицинаУниверситеті" КеАҚ PhD-докторантурадаоқиды.

Алматова Венера Мукановна

ассистент
2013 жылы "Астана Медицина Университеті" АҚ бітіріп,2013 жылдан 2015жыл аралығында "Сәулелік диагностика"мамандығыбойыншарезидентурадаоқыды.2015 жылдан бастап радиология кафедрасында ассистент болып жұмыс істейді.15-ке жуық ғылыми мақалалар мен тезистер, 1 әдістемелік ұсынымдардың авторы. «Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі."Сәулелік диагностика (рентгенология)" мамандығы бойынша 2 дәрігерлік біліктілік санаты бар,№8ГП-де рентгенолог болып жұміс істеуде. Астана қаласында бірнеше рет мамандандырудан өтті.Кафедрада ағылшын тілінде тәрбие және кәсіби бағдар беру жұмыстарына, оқу-әдістемелік жұмыстарға жауапты.

Бессарабова Алена Владимировна

ассистент
2013 жылы "Астана Медицина Университеті" АҚ бітіріп, 2013 жылдан 2015жыл аралығында "Сәулелік диагностика"мамандығыбойыншарезидентурадаоқыды.2015 жылдан бастап радиология кафедрасында ассистент болып жұмыс істейді. 15-ке жуық ғылыми мақалалар мен тезистер, 1 әдістемелік ұсынымдардың авторы. «Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі."Сәулелік диагностика (рентгенология)" мамандығы бойынша 2 дәрігерлік біліктілік санаты бар,№8ГП-де рентгенолог болып жұміс істеуде. Астана қаласында бірнеше рет мамандандырудан өтті.Кафедрадаклиникалықжұмысқажауапты.

Оспанова Жаныл Алтынбековна

ассистент
Ақмола мемлекеттік медицина университетін 1996 жылы бітірді.2018 жылдан бастап «Сәулелік диагностика» мамандығы бойынша алғашқы мамандандыруды аяқтағаннан кейін радиология кафедрасында ассистент болып жұмыс істейді, дәрігерлікеңбекөтілі 23 жыл, жоғарыдәрігерлікбіліктіліксанаты бар, Қазақстанбойыншабірнешеретмамандандыруданөткен. Кафедрадағыәдістемелікжұмыстарғажауапбереді.

Саулембекова Мадина Нышанбековна

ассистент
"Астана Медицина Университеті" АҚ 2008 жылы бітірді.2009 жылы "Сәулелік диагностика" мамандығы бойынша интернатураны бітіріп,«Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі, №10ГПқосымша жұмыс істейді.Қазақстан бойынша бірнеше рет мамандандырудан өткен. Кафедрада материалдық жауапты тұлға болып табылады, қазақ тіліндегі оқу-әдістемелік жұмысқа жауапты.

Медетова Гаухар Латиповна

ассистент
Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетін, Алматы қаласында 2016жылы бітірген. Резидентурадан кейін 2016-2018«Ұлттық ғылыми кардио-хирургиялық орталық» АҚ-да «Сәулелік диагностика» мамандығын аяқтап,2018 жылдан бастап кафедра ассистенті болып жұмысістейді, кафедраның ағылшын тіліндегі оқу-әдістемелік жұмысына, шетел студенттерімен жұмыс істеуге жауапты. «Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі. Австрия Грац қаласындағы "ESOR Graz Tutorial" еуропалық мектебінде оқыған, сондай-ақ бірнеше рет халықаралық және жергілікті конференциялар мен форумдарға қатысықан.№4ГП де КТ дәрігері болып қосымша жұмыс істейді. 2018ж. бастап "Астана медицина университеті" КеАҚ магистратурада оқиды.

Хасанова Умисалима Умитовна

ассистент
2016 жылы Семей мемлекеттік медицина университетін бітірді.Резидентурадан кейін 2016-2018«Ұлттық ғылыми кардио-хирургиялық орталық» АҚ-да «Сәулелік диагностика» мамандығын аяқтап,2018 жылдан бастап кафедра ассистенті болып жұмыс істейді, кафедраның ағылшын тіліндегі оқу-әдістемелік жұмысына, шетел студенттерімен жұмыс істеуге жауапты.«Қазақстан радиология қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің, Еуропалық радиологтар қауымдастығының мүшесі. Австрия Грац қаласындағы "ESOR Graz Tutorial" еуропалық мектебінде оқыған, сондай-ақ бірнеше рет халықаралық және жергілікті конференциялар мен форумдарға қатысықан.№4ГП де КТ дәрігері болып қосымша жұмыс істейді. 2018ж. бастап "Астана медицина университеті" КеАҚ магистратурада оқиды.

Ахансеры Салима

ассистент
Окончила Казахский национальный университет им. Асфендиярова в 2016г. После прохождения резидентуры с 2016-2018гг. в Национальном научном кардиохирургическом центре по специальности «Лучевая диагностика» с 2018 года работает ассистентом кафедры радиологии. Является членом РОО «Казахстанское радиологическое общество», член Европейского общества радиологов. Отвечает за учебно-методическую работу на казахском языке.

Құрылу тарихы

2000 жылы Рахимжанова Раушан Ибжановна Қазақ мемлекеттік медицина академиясында сәулелік диагностика және сәулелік терапия кафедра меңгерушісі болды, Астана қаласы.

Рахимжанова Раушан Ибжанқызы-ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Профилактикалық медицина академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор,Қазақстан радиологиялық қоғамының, маммологтар және «Нет раку груди!» президенті.

2002 жылы профессор Ж. Х. Хамзабаев Денсаулық сақтау министрі Ж. А. Досқалиевтің қолдауымен сәулелік диагностика және сәулелік терапия кафедрасының базасында дәрігерлерді дипломнан кейінгі оқыту үшін сәулелік диагностика курсын аштысодан кейін №2 дербес радиология кафедрасы болып қайта құрылды, ал кафедра №1 радиология кафедрасы болып өзгертілді.№ 1 радиология кафедрасында профессор Р. И. Рахимжановабасқарды.12 жыл бойы 1-5 курс студенттері, 6-7 курс интерндері және клиникалық ординаторлар оқудан өттіСонымен қатар профессор Р. И. Рахимжанова өз оқушылары-магистранттарының, докторанттарының және практикалық медицинадан ізденушілердің ғылыми жұмыстарына жетекшілік етеуде.

2014 ж. профессор Р.И.Рахимжанова №2 радиология кафедрасын басқарып, академик Ж.Х.Хамзабаевтың атын берді, ал № 1 радиология кафедрасын (радиология кафедрасының жаңа атауы) Р.И. Рахимжанованың оқушысы м.ғ.д., ассоцирленген профессор Ж.С.Абрахманова кафедра меңгерушісі болып тағайындалды.Радиология кафедрасындабакалавриат, интернатура және резидентура студенттеріоқытылады.

Мақсаттар

Кафедра миссиясы - "Сәулелік диагностика және сәулелік терапия" (радиология) мамандығы бойынша студенттер мен дәрігер-интерндердің сапалы дайындығын қамтамасыз ету, сәулелік диагностика мен сәулелік терапияның жаңа бағыттарын құру және қолданыстағы бағыттарын дамыту болып табылады. 
Кафедра мақсаты: 
– Базалық білім беруді дамыту; 
– Білім беру қызметтерін арығында жетекші орынға ие болуға ұмтылу; 
– Сапа менеджменті жүйесі аясында кафедра қызметін жетілдіру.

Қызмет

-  жоғары деңгейде оқу және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру, ғылыми зерттеулер жүргізу, оқытушылардың біліктілігін арттыру;

- кафедраның жоғары моральдық-этикалық мәртебесін қолдау;

-  Орындалатын жұмыстардың сапасына әр қызметкердің жауапкершілігін анықтау, кафедра мақсаттарына қол жеткізуге қызметкерлерді барынша толықтарту;

- жоғары кәсіби деңгейде оқу-әдістемелік қызмет көрсету, әлемдік тәжірибеде  осы бағытта қол жеткізілген үздік нәтижелерге қолжеткізуге ұмтылу;

- әзірленген МЖБС сәйкес оқу сабақтарын дайындау және өткізу;

- оқу-әдістемелік құжаттарды, құралдарды әзірлеу және шығару;

- аудиториялық оқу сабақтарын өткізу (дәрістер, практикалық сабақтар, семинарлар, зертханалық жұмыстар оқу жүктемесіне сәйкес және ректор немесе оқу ісі жөніндегі проректор бекіткен кестеге сәйкес);

- кафедра қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың жыл сайынғы және перспективалық жоспарларын әзірлеу, оларды оқу ісі жөніндегі проректорға бекітуге ұсыну, олардың орындалуын ұйымдастыру және бақылау;

- көрмелер мен конференцияларға қатысу;

- университеттің басқару органдарында және басқа да ұйымдарда кафедра ұжымының мүддесін білдіру;

- аудит (тексеру) процесінде анықталған сәйкессіздіктердің жойылуын бақылауды жүзеге асыру;

- атқарылған жұмыс туралы әр түрлі есептерді құру;

- кафедра қызметінің ерекшелігінен  туындайтын басқа да функцияларды жүзеге асыру.

Байланыс деректері

Нур-Султан қаласы

Манаса 17 көшесі

zhanna-ayan74@mail.ru