Аккредиттеу және рейтинг орталығы

Басшылық

Қарлығаш Төлегенқызы Жилкибаева

сапа менеджменті бөлімінің бастығы

Кадрлық құрам

Арайлым Мұратханқызы Әбілқасымова

жетекші маман

Құрылу тарихы

26.09.2006 жылғы №207 ректор бұйрығымен сапа менеджменті бөлімі құрылды (СМБ). Бөлімнің құрылу мақсаты: Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің білім беру қызметін енгізілген және сертификатталған интеграцияланған менеджмент жүйесіне сәйкес сапа стандарттарын бекіту жұмысын және оның мүлтіксіз сақталуын бақылау.

2006 жылдың қыркүйек айынан 2008 жылдың ақпан айына дейін бөлімнің бірінші басшысы б.ғ.д., профессор Калиева Кунсулу Дальтоновна болды.

2008 жылдың акпан айынан бастап бөлімді доцент, м.ғ.к. Костюк Александр Владимирович басқарды.

2008 жылдың қазан айынан бастап сапа менеджменті секторын Раисова Қарлығаш Аскеровна басқарды.

2011 жылдың ақпан айында сапа менеджменті және стратегиялық жоспарлау бөлімінің бастығы Жумашева Захира Сраждиновна тағайындалды.

2014 жылдың 5 қараша күні бөлімнің атауы сапа менеджменті бөліміне өзгертілді.

2015 жылдың желтоқсан айынан бастап бүгінгі күнге дейін Жылқыбаева Қарлығаш Төлегенқызы басқарып келеді.

Мақсаттар

Университеттің қызметін енгізілген халықаралық басқару стандарттарының және EFQM кемелдік моделінің іргелі концепциясының талаптарына сәйкес үйлестіру.

Қызмет

–Университеттің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметіндегі интеграцияланған менеджмент жүйесінің енгізу процестері мен оны қолдауды үйлестіру;

–интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаттамасын әзірлеу және басқару;

–Университеттің ішкі нормативті-реттемелеуші құжаттарды әзірлеуге қатысу;

–Университеттің барлық процестерінің өлшеу жүйесі мен мониторингін құру, қолдау және дамуына үлес қосу;

–тұтынушылардың Университет жұмысының әртүрлі аспектілері сапасымен қанағаттанушылық дәрежесін анықтау;

–құрылымдық бөлімшелерінің қызметін салыстырмалы талдауын және бағалауын жүзеге асыру, ішкі аудит қорытындыларына сәйкес Университет процестерінің көрсеткіштерінің нәтижелілігіне жетуін қадағалау;

–Университеттің өзін-өзі бағалауын жүргізу және аккретиттеу процедурасының дайындығына қатысу;

–Университеттің бас стратегиясын даярлау;

–Стратегиялық мақсаттардың және Университет қызметінің жекелеген түрлері бойынша мақсаттардың жүзеге асырылуын талдау.

–интеграцияланған менеджмент жүйесі құжаттамасын даярлау және басқару;

–бірінші дәрежедегі құжаттардың және ішкі нормативтік құжаттарды даярлауға қатысу;

–Университеттің құрылымдық бөлімшелерінде ішкі аудитті жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу;

–Университет процестері мониторингінің өлшеу жүйесінжәне кері байланыс жүйесін әзірлеу, қалыптастыру және енгізу;

–интеграцияланған менеджмент жүйесі аясында тұтынушылардың қанағаттануы туралы ақпаратты жинау және талдау, сыртқы және ішкі тұтынушылардан алынған кері байланыс мониторингін жүргізу;

–Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі мен процестерін жоспарлау, есеп беру бойынша мониторинг жүргізу және бақылау;

–бөлімнің құзыретіне сәйкес Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін салыстырмалы талдау жүргізу;

–Университеттің өзін-өзі бағалауын жүргізу және аккретиттеу процедурасының дайындығына қатысу;

–үздіксіз жақсартумен байланысты процестерді әзірлеу;

–Университеттің білім беру қызметтерінің және технологиялық басқару сапасын арттыруға бағытталған іс-шараларды әзірлеу және іске асыру үшін ұсыныстар беру;

–сыртқы сертификаттау органымен өзара қарым-қатынаста болу;

–басты стратегиялық мақсаттардың жүзеге асырылуы бойынша талдау жүргізу;

–стратегиялық мақсаттарды орындау барысындастратегиялық міндеттерді іске асыру және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу кезінде ықтимал бұзушылықтарды жою үшін түзету шараларын ұйымдастыру;

–салыстырмалы талдау жүргізу нәтижелерінің стратегиялық міндеттерді орындау барысында Университеттің құрылымдық бөлімдерімен және алынған нәтижелер бойынша ұсыныстарды әзірлеу;

–Университеттің риск менеджментін әзірлеу, енгізу, қолдау және концепция компоненттерін дамыту бойынша әдістемелік жұмыстарын жүргізу;

–бағалау әдістемесін әзірлеу және/немесе және тәуекелдерді бағалауды жүргізу, сынақтан өткізу;

–Университеттің қызметінде негізгі тәуекел топтарды анықтау;

–тәуекелдер бойынша ақпараттық базаны жүргізу;

–тәуекелдерді және тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша есептілікті дайындау;

–әртүрлі тәуекелдерді төмендету мүмкіндігін іске асыру бойынша иелерімен бірлесе отырып ұсыныстар әзірлеу;

–Университеттің даму жобалары бойынша тәуекелдерді сараптау;

–әртүрлі тәуекелдердің деңгейін төмендету бойынша бақылау жұмысты ұйымдастыру;

–Университеттегі тәуекелдердің иелері тарапынантәуекелдерді басқару талаптарының сақталуын тексеру жүргізу;

–Университетте пайдаланылатын ақпараттық-технологиялық жүйелердің бұрын ескерілмеген тәуекел көздерін тұрақты негізде ішкі процестері мен рәсімдерінбекітілген тәртіп бойынша қайта қарау;

–бөлім құзыретіндегі мәселелерге қатысты ішкі регламенттейтін құжаттарды әзірлеуге және келісуге қатысу;

–Университеттің миссиясын, паймын, стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыруына қатысу;

–МС ISO 9000:2005. Сапа менеджмент жүйесі. Негізгі ережелері және сөздік, МС ISO 9001:2008. Сапа менеджмент жүйесі. Талаптар, МС ISO 27001:2005. Сапа менеджмент жүйесі. Талаптар, МС ISО 26000:2010.Әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі нұсқау, МС IC CSR 26000:2011. Ұйымның әлеуметтік жауапкершілігі. Талаптар, МС ISO 31000:2009. Риск Менеджмент, СТ РК 50001:2011. Энергия менеджменті жүйесі – Қолдану бойынша талаптары мен нұсқауы, СТ РК 14001:2004. Экология менеджменті жүйесі. Қолдану бойынша талаптары мен нұсқауы, СТ РК OHSAS 18001:2007. Кәсіби денсаулық және еңбек қауіпсіздігі менеджмент жүйесі халықаралық стандарттарының және Сапа бойынша Еуропалық ұйымының Кемелдік моделінің талаптарына сәйкес Университет сапа менеджментінің интеграцияланған жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

–Университеттің күнделікті және маркетингтік қызметінің бағалау нәтижелілігін жұмыстарды орындау барысында анықталған сәйкессіздіктер мен әлеуетті сәйкессіздіктер бойынша түзету және алдын алу бойынша іс-әрекеттерді әзірлеуге қатысу.


Жетістіктер

– 2006 жылдан бастап Университетте ИСО 9000:2001. Сапа менеджмент жүйесі. Талаптары. Халықаралық стандарты еңгізілді.

– 2007 жылы Қазақ мемлекеттік медициналық академия қазіргі «Астана медицина университеті» АҚ ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық аккредитация орталығаның нәтижелері бойынша Қазақстанның 60 жетекші ЖОО-ның бірі болып және медицина оқу орындары арасында 2-ші орын алды.

– 2007 жылы Университет ISO 9001:2000, «Moodyinternational» (Ұлыбритания) халықаралық стандартарының талаптарына сәйкес сертификациялық аудит өтті. 2007 жылдың 11 шілде күні «АстМУ» АҚ-қа халықаралық сертификаттау компаниясынан жыл сайын бақылау жүргізілумен 3 жылға мерзімі бар сертификат берілді.

– 2010 жылы Университет ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық аккредитация орталығында ұлттық институционалды аккредитация өтті. Университетке30.06.2010 жылғы 000021 регистрациялық нөмірі берілді.Ұлттық аккредитацияның мерзімі 2015 жылы 30 маусымға деін.

– 2010 жылы AFNOR (Франция) халықаралық компаниясы өткізген ИСО 9001:2008 халықаралық стандартының талаптары бойынша жоғары медициналық және пара-медициналық білім беру қызметінің сәйкестігін дәлелдейтінсертификациялық аудит өтті.

– 2010 жылы жоғары оқу орындары бакалавриатының білім беру бағдарламаларын ранжирлеу нәтижелері бойынша ҚР медициналық ЖОО арасындағы рейтингісінде «Жалпымедицина», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейірбике ісі», «Фармация» мамандықтары бойынша 2 орынға ие болды.

– 2011 жылы жоғары оқу орындары бакалавриатының білім беру бағдарламаларын ранжирлеу нәтижелері бойынша ҚР медициналық ЖОО арасындағы рейтингісінде – келесі 5 мамандық бойынша 1-орынның иегері атанды: «Жалпымедицина», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейірбике ісі», «Медициналық профилактикалық іс», «Стоматология».

– 2011 жылы Сапа бойынша Еуропалық ұйымының (EFQM)Кемелдік моделінің концепциялары мен критерийлері енгізілді. 2011 жылдың қараша айында Университет EFQMКемелдік моделінің «Кемелденуге талпыну» деңгейіндегікритерийлері мен концепциясының талаптарына сәйкестігі бойынша валидация өтті, 2012 жылдың қараша айында – EFQM Кемелдік моделінің 4 жұлдызы – «Танылған жетілдіру» деңгейінде өтіп, ал 2013 жылдың 23-24желтоқсанда Университетің басқару жүйесі EFQM-2013 Кемелдік моделінің концепциялары 5 жұлдыз – «Танылған жетілдіру» деңгейіне сай келетіні туралы сертификат иегері болды.

– 2012 жылы ISO/IEC 27001:2005 халықаралық стандарт негізіндегі ақпарат қауіпсіздігінің менеджмент жүйесі енгізілді;

– 2012 жылы IС ISR 26000:2011 «Ұйымның әлеуметтік жауапкершілігі. Талаптары» атты халықаралық стандартенгізілді;

– 2012 жылы ҚР БҒМ ҰАО жоғары оқу орындары бакалавриатының білім беру бағдарламаларын ранжирлеунәтижелері бойынша ҚР медициналық ЖОО арасындағырейтингісінде Университет келесі жетістікртерге қол жеткізді – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 1-орын, «Мейірбике ісі», «Стоматология», «Фармация» мамандықтары бойынша 2-орын және «Жалпымедицина» мамандығы бойынша3-орын.

– 2013 жылы ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының жоғары оқу орындары бакалавриатының білім беру бағдарламаларын ранжирлеунәтижелері бойынша ҚР медициналық ЖОО арасындағырейтингісінде Астана медицина университеті «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейірбике ісі», «Стоматология», «Фармация», «Жалпы медицина» мамандықтары бойынша 2-орынға және магистратураның білім беру бағдарламаларыбойынша 2-орынға ие болды.

– 2013 жылы 6-7 маусымда Қазақстанда алғаш рет «Астанамедицина университеті» АҚ-тың бастамасымен «Сапа және инновациялық менеджментінің Қазақстандық ұйымы» ҚБ-мен бірлесе ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі, ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрліктерінің қолдауымен «Жоғары кәсіптік білім беру жүйесіндегісапаны басқарудың инновациялық модельдері» атты IХалықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Баяндамашылар ретінде әлемге танымал сапа саласының кәсіпқойлары – «Сапа және инновациялық менеджментінің Қазақстандық ұйымы» ҚБ-ның президенті, м.ғ.д.,профессор А.А.Абдрахманов; м.ғ.д., Корей Республикасы Ғылым және техника академиясының президенті, профессор Sang H.Park; Халықаралық сапа академиясыныңпрезиденті Janak Mehta (IАQ, АҚШ); Халықаралық сапа академиясының академигі (IАQ, АҚШ), Стокгольм университетінің (Швеция) және Мэйдзи университетінің(Япония) профессоры BoBergman; Халықаралық сапа академиясының академигі (IАQ, АҚШ), IАQ Комитетінің білім беру сапасы бойынша төрағасы, DeutschePost DHLкомпаниясының директоры Roland K.Jahnke шақырылды.

– 2013 жылдың қазан айныда «АстМУ» АҚ Азия сапа ұйымының ұйымдастыруымен өтетін жетілдіру және сапа менеджменті саласындағы үздік практика үшін Азиялық марапатқа ие болды (AsiaNetworkforQuality, ANQ);

– 2013 жылы ISO 31000:2009 «Риск менеджмент.Принциптер және нұсқаулар» атты халықаралық стандартенгізілді.

– 2013 жылдың маусым айында Университет 3-ші сапа менеджментінің ресертификациялық аудитін ойдағыдай өтіп, AFNOR (Франция) органының сертификатын иеленді.

– 2013 жылы қазанның 25-27 аралығында «Стоматология» бакалавриаты және «Медицина» магистратурасы білім беру бағдарламалары бойынша ұлттық және мамандандырылған аккредиттеу процедурасынан өтті (аккредиттеу агенттігі – Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша қазақстандық тәуелсіз агенттік);

– 2013 жылы желтоқсанның 18-21 аралығында «Қоғамдық денсаулық сақтау» MBA магистратурасы және «Қоғамдық денсаулық сақтау» бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша AСQUIN Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету Институтында халықаралық аккредиттеу процедурасынан өтті.

–Қоршаған ортаны сақтау және әл-ауқатын жақсарту үшін және адамдардың денсаулығын қорғау мақсатында«АстМУ» АҚ 2014 жылы МС ISO 14001 халықаралық стандарттарына сәйкес экологиялық менеджмент жүйесін енгізді.

–«АстМУ» АҚ қызметкерлерінің өнімді және қауіпсіз еңбекету үшін барлық жағдайларды жасайды, осы мақсатта 2014 жылы OHSAS 18001 халықаралық стандартына сәйкес Кәсіби қауіпсіздік пен қызметкерлер денсаулығы сапа менеджменті жүйесі енгізілді.

–Әлеуметтік жауапкершілікті ұйым ретінде және энергияныүнемдеу, энергияның тиімділігін арттыру мақсатында МС ISO 50001 халықаралық стандартына сәйкес Энергетикалық менеджмент жүйесі енгізілді.

– 2014 жылғы 6-7 қазанда «АстМУ» АҚ-қа «Медициналықпрофилактикалық іс» мамандығының бакалавриаты, магистратурасы және «Фармация» мамандығының бакалавриаты білім беру бағдарламаларын акредиттеу бойынша Білім сапасын қамтамасыздандыру қазақстандық тәуелсіз агенттігінің сыртқы сараптау комиссиясы келді. Бұл комиссияның мүшелігінде Қазақстанның педагогикалық қоғамдастық өкілдері және студенттері болды.

–Университет қызметін кешенді бағалау нәтижелерінің негізінде 2014 жылы «АстМУ» АҚ ҚР МЖМБС талаптарына, білім беру біліктілік талаптарына лицензиялау кезінде және білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес мемлекеттік аттестациядан өтіп, бес жыл мерзімге аттестатталды (ҚР БҒМ және ҚР ДСжӘДМ, 2014ж. сәуір).

– 2015 жылы 12 қарашада «Астана медицина университеті» АҚ «Сапа және инновациялық менеджментінің Қазақстандық ұйымы» ҚБ-мен бірлесе отырып, Халықаралық сапа күніне және Еуропалық сапа аптасына орай «Кәсіби білім беру сапасы – экономикалық прогрестің негізі» атты X конференция өтті. Халықаралық сапа күні (World Quality Day) – жыл сайын қараша айының екінші бейсенбісінде әлемнің көптеген елдерінде өткізілетін шара.

–Конференция келесі ұйымдардың қолдауымен өтті:

Халықаралық сапа академиясы, АҚШ (International Academy for Quality);

Еуропалық сапа ұйымы, Бельгия (European Organization for Quality);

Азиялық сапа желісі, Сингапур (Asian Network for Quality).

– 2015 жылғы желтоқсанның 23-26 аралығында 5B130100 «Жалпы медицина» және 5B110100 «Мейірбике ісі» мамандықтарының бакалавриаты, 6М110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистратурасы, 6D110100 «Медицина» және 6D110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтарының докторантурасы, резидентурасының ұлттық және мамандандырылған аккредиттеу процедурасынан өтті.

Мамандырылған аккредиттеу процедурасын УниверситетБілім сапасын қамтамасыздандыру қазақстандық тәуелсіз агенттігінде өтті. Қазақстанның және шет елдерінің педагогикалық қоғамдастығының өкілдері және студенттерісыртқы сарапшылар тобының құрамына енді.

–Аккредитация және рейтинг бойынша тәуелсіз агенттігіөткізген ҚР ЖОО-ларының тәуелсіз рейтингі нәтижелері бойынша «Астана медицина университеті» АҚ ҚР медициналық ЖОО-лары арасында көшбасшылар үштігінің қатарына енді.

Байланыс деректері

тел. +7 (7172) 56-97-14, внутр. 415
Бейбiтшiлiк, 53, 307-кабинет
e-mail: omk@amu.kz