HR қызметі

Басшылық

Бинара Абайқызы Шорнаева

қызметінің басшысы

Құрылу тарихы

Қызмет директорлар Кеңесінің шешімімен 2019 жылы құрылды және 2019 жылдың 9 қыркүйегінен бастап өз жұмысын бастады.

 

Нормативтік-реттемелеуші құжаттар

Мақсаттар

Корпоративті басқару, жоспарлау және болжау жүйесін жетілдіру, Университеттің кадрлық құрамын бақылау, университет қызметкерлерін бағалау және дамыту.

 

Қызмет

-       Университеттің стратегиясын, саясатын, жоспарларын, мақсаттары мен міндеттерін әзірлеуге қатысу;

-       штаттық кестені құруға қатысу;

-       шызметті ұйымдастыру мен басқару саласында қатысу;

-       Университеттің даму міндеттеріне сәйкес оның Ұйымдастырушылық құрылымын қалыптастыруға қатысу;

-       нормативтік құжаттардың жекелеген ережелерін заңнамадағы өзгерістерге және университет қызметінде болып жатқан өзгерістерге сәйкес және оның дамуына байланысты уақытылы түзету;

-       бөлімше қызметкерлерінің өкілеттілігі мен жауапкершілігі аясын құжаттау (Ережелер мен қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары);

-       қызмет құзыреті шеңберінде университеттің миссияларын, пайымдарын және стратегиялық мақсаттарын әзірлеу және орындау;

-       Корпоративтік даму, даулы жағдайларды шешу, еңбек уәждемесі, еңбекті ұйымдастыру және қызмет құзыретіне кіретін басқа да мәселелер бойынша университет бөлімшелерінің басшыларына консалтингтік қызмет көрсету;

-       Конкурс нәтижелері бойынша кадрларды орналастыру және қызметтік-кәсіби жылжыту процесіне Университет бөлімшелерінің басшыларымен бірге қатысу;

-       Қызметкерлердің олардың кәсіби қызметін бағалау негізінде үміткер атқаратын лауазымдарына немесе лауазымдарына сәйкестігін растау мақсатында аттестаттау өткізу;

-       Корпоративтік басқару аясында жүйелі талдау жұмыстарын жүргізу және Университетте корпоративтік басқаруды жетілдіру және дамыту бойынша жоспарлы іс-шараларға мониторинг жүргізу.

Байланыс деректері

Бейбітшілік көшесі, 49а, 3-қабат,
тел: +7(7172) 53-95-22, ішкі 233.