Материалдық-техникалық қамтамасыз ету және ғимаратты пайдалану басқармасы

Басшылық

Женисов Данияр Жеңісұлы

Бөлім бастығы

2008 жылы ҚазМЗУ Алматы заң академиясын құқықтану мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек қызметі:

01.2017-04.2017 Ж. Ж. - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "Қазақстан ГАЖ орталығы" АҚ, Шарт және талап-арыз жұмысы бөлімінің бастығы.

04.2017 ж. - 07.2019 ж. ж. - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "Қазақстан ГАЖ орталығы» АҚ, Жобаларды пайдалану және сүйемелдеу департаменті директорының орынбасары.

Қосымша оқу: Moscow Business School (Заң қызметінің басшысы, Корпоративтік заңгер), Оқуды бітіргені туралы сертификат.

Астана Өрлеу (Электрондық мемлекеттік сатып алуды тиімді ұйымдастыру және басқару), оқуды бітіргені туралы сертификат.

Кадрлық құрам

Абдикулов Батыржан Дауылұлы

Бас маман

Абжанова Гульфариза Муханбаровна

бас маман

Умиржанова Луиза Назымбековна

Бас маман

Байгошкаров Саламат Баулетович

Бас маман

Рахимбекова Жанат Каллемовна

жетекші маман

Ермуханова Карлыгаш Курмановна

жатақхананың шаруашылық жұмысының меңгерушісі

Усин Сайран Сейілбекұлы

қойма меңгерушісі

Ибрагим Жұлдыз Әкімжанқызы

дизайнер

Кущугулова Айнура Сабыржановна

маман

Мыңжасар Ақбике Өтемісқызы

дизайнер

Құрылу тарихы

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету және ғимараттарды пайдалану басқармасы «Астана медицина университеті» КеАҚ-тың құрылымдық бөлімшесі. 2020 жылы 14 шілдедегі құрылымдық өзгерістерге байланысты Басқарма екі бөлімге бөлінді: Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімі және Инженерлік-техикалық қамтамасыз ету бөлімі.

 

Нормативтік-реттемелеуші құжаттар

Постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» от 30 октября 2009 года № 1729.

Методика осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико – технического обоснования медицинской техники от 29 мая 2015 года № 428.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации

Конституция РК

Закон РК «О противодействии коррупции»

Действующее законодательство РК

Устав Университета.

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы» № 1729 қаулысы.

2015 жылғы 29 мамырдағы № 428 медициналық техниканың оңтайлы техникалық сипаттамаларын және клиникалық-техникалық негіздемесін сараптамалық бағалауды жүзеге асыру әдістемесі.

ҚР «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы

ҚР Конституциясы

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ТУРАЛЫ» заңы

ҚР қолданыстағы заңнамасы

Университет Жарғысы.

 

Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated October 30, 2009 No. 1729 "On approval of the Rules for the organization and conduct of the purchase of medicines, preventive (immunobiological, diagnostic, disinfectant) preparations, medical products and medical equipment, pharmaceutical services for the provision of the guaranteed volume of free medical care ".

The methodology for the expert assessment of the optimal technical characteristics and the clinical and technical justification of medical equipment dated May 29, 2015 No. 428.

Law of the Republic of Kazakhstan “On Amendments and Additions to Some Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on Issues of Ensuring the Unity of Measurements and Standardization.

Constitution of the Republic of Kazakhstan

Law of the Republic of Kazakhstan “On Combating Corruption”

The current legislation of the Republic of Kazakhstan

University Charter.

Мақсаттар

Оқу процесінің жағдайын жақсарту үшін Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін материалдық-техникалық құндылықтармен қамтамасыз ету.

Университеттің әкімшілік, оқу және тұрғын үй-жайларына тиімді шаруашылық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету және оларды қолданыстағы санитариялық-гигиеналық нормаларға сәйкес тиісті жағдайда ұстау. Университеттің тұрғын және тұрғын емес үй-жайларын жалға беру үшін жалға алушыларды (инвесторларды) тарту. Студенттердің, соның ішінде шетелдік студенттердің тұруы мен оқуы үшін қолайлы тұрмыстық жағдай жасау.

Университеттің өндірістік процестерінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында баспа-полиграфия қызметін нәтижелі басқару.

Қызмет

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімінің жұмысын ұтымды ұйымдастыру. Өндірістік санитария және өртке қарсы қорғану ережелері мен нормаларына сәйкес (университеттің бөлімшелері орналасқан әкімшілік, оқу, іргелес аумағы бар тұрғын үй-жайлар) университет объектілеріне шаруашылық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету және тиісті жағдайда ұстау; құрылымдық бөлімшелерді тауарлармен, жабдықтармен, жиһаздармен, кеңсе керек-жарақтарымен, жуу құралдарымен қамтамасыз ету және оларды бөлімшелер арасында бөлу; жалға алу шарттарын жасау үшін қажетті құжаттарды уақытында ресімдеу, уақытында және кестеге сәйкес тендерлерді өткізу үшін, университеттің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін қызметтерді сатып алу үшін Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру орталығына техникалық өзіндік ерекшеліктерді тапсыру, тауарлық-материалдық құндылықтарды жұмсау есебін жүргізу және белгіленген есептілікті жасау; материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерінің өтінімдерін жинау және өңдеу; университеттің нормативтік-өкімдік актілерімен белгіленген тәртіпте сатып алудың алдын ала жоспарын құру; аумақты абаттандыру, көгалдандыру және жинау, ғимараттардың холдары мен қасбеттерін мерекелік безендіру бойынша жұмыстарды жүргізу; Университет өткізетін кеңестерді, іскерлік кездесулерді, семинарларды және басқа да іс-шараларды қамтамасыз ету және сүйемелдеу; ішкі үй-жайлар мен іргелес аумақтарды жинау бойынша клинингілік компанияның жұмысын күн сайын бақылау; аудиторияларда, дәріс залдарында, кабинеттерде, жертөлелерде және техникалық қабаттарда тазалықтың сақталуын бақылау; университетте бар мүліктерді есепке алуды жүргізу және оларды мерзімділікпен қарап-тексеру және сақталуын қамтамасыз ету; жалға алу шарттарының талаптарына сәйкес тұрғын емес үй-жайларды жалға алушылардың қызметіне жетекшілік ету.

Баспа өнімдерін өндіруді, ғылыми-техникалық, оқу, өндірістік, жарнамалық және өзге де сипаттағы ақпараттық қызметті, көшірме жасау, тираждау және ұсақ баспа өндірісі бойынша қызметтерді қамтамасыз ету; полиграфиялық өнімнің сапасын арттыру мақсатында қазіргі заманғы электрондық баспа жүйелерінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Жетістіктер

Даму жоспарының орындалу процесін мониторингілеу, құрылымдық бөлімшелерден түскен өтінімдердің орындалуын мониторингілеу (жиһазды жөндеу, стендтер, мөрлер, тақтайшалар, шетелдік студенттер үшін оқу процесіне арналған кестелер дайындау, имидждік өнімдер дайындау, куверткаларды, гардероб нөмірлерін, үстел жалаушаларын, құттықтау ашық хаттарын, дипломдар мен папкаларды дайындау) жүйелі түрде жүргізіледі. Барлық объектілер бойынша дератизация, дезинсекция, ҚТҚ шығару, ТМҚ кәдеге жарату уақытында жүргізіледі, қалалық іс-шаралар аясында қасбет мерекелік безендіріледі, Университетттің құрылымдық бөлімшелерін ТМҚ уақытында қамтамасыз етеді.

Баспа өнімдерімен қамтамасыз ету бойынша құрылымдық бөлімшелер мен оқытушы-профессорлар құрамын қанағаттандыру үшін өтінімдер уақтылы орындалады.

Байланыс деректері

Байланыс:

Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік көшесі 49А, 51-корпус, 2-қабат, №210, №205 кабинеттер.

Телефон нөмірлері: 8 (7172) -53-95-30; 57-78-96; 57-06-48; 57-78-96; 27-01-76.

Ішкі телефондар : 280, 358, 329, 285, 396.

Полиграфия телефоны: 8 (7172) – 57-78-96, 95-24-13 (7172) 95-24-13:

Ішкі телефон : 399.