Ақпараттық технологиялар бөлімі

Басшылық

Жеңіс Асығат Аманкелдіұлы

Бөлімінің бастығы

Кадрлық құрам

Яковлев Олег Викторович

Бас инженер

Сергеева Наталья Сергеевна

Жетекші инженер

Мукашев Аслан Даулетханович

Жетекші маман - желілік әкімші

Курмангалиев Думан Болатбекович

Инженер

Сеильгазинов Алемжан Асемгазинович

Желілік әкімші

Нурбалин Нурболат Серикбаевич

Инженер – жүйелік техник

Құрылу тарихы

Бөлім 2009 жылғы қаңтар айында ашылды. Бөлімді алғаш басқарған – Алдонғар Жасталап. 2012 жылы Маралов Алмаз Амантайұлы бөлім бастығы болып тағайындалды. Бөлімді 2021 жылдан бастап Яковлев Олег Викторович басқарады.

Мақсаттар

- Заманауи IT-инфрақұрылымды қалыптастыру, оның қолжетімділігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету, оның негізінде сапалы цифрлық қызметтерді ұсыну;
- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде медициналық білім беру сапасын арттыру;
- Ақпараттық-телекоммуникациялық инфрақұрылымның, ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелердің жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмыс процесінде туындайтын бұзушылықтарды жою бойынша жедел шаралар қабылдау. Қолданылатын техникалық құралдарды жаңғырту. Ұйымдастыру техникасының, компьютерлік, серверлік және желілік жабдықтардың жай-күйін мониторингілеу;
- Университеттің жергілікті желісін жұмысқа қабілетті күйде ұстау;
- Университеттің мәдени-бұқаралық, білім беру және әкімшілік іс-шараларын өткізу кезінде ақпараттық-коммуникациялық қолдау.

Функциялар

Университеттің ақпараттық технологиясын дамыту және жетілдіру. Ол келесі тәсілдер арқылы жүзеге асырылады:

- әкімшілік-басқару және білім беру процесіне жаңа ақпараттық-коммуникациялық жүйе енгізу;

- ақпараттық-коммуникациялық жүйені ақпараттық ортадағы жаңа технология талаптарына сай модернизациялау;

- қолданылатын техникалық құралдарды модернизациялау.

Қызмет

- Университеттің жергілікті желілерінде орналастырылған ақпараттық жүйелерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын ақпараттық ортаны ұйымдастыру, қабылдау және техникалық қолдау;
- Университеттің бағдарламалық-аппараттық жағдайын талдау және құрылымдық бөлімшелердің компьютерлік және ұйымдастыру техникасына қажеттіліктеріне өтінімдер жиынтығын жасау;
- Жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жабдықтың жұмыс процесінде туындайтын ақауларды жою бойынша жедел шаралар қабылдау, қажет болған жағдайда ұйым өкілдерінің жабдықты жөндеуі немесе сервистік қызмет көрсету жұмысын ұйымдастыру;
- Пайдаланушылардың жұмыс станцияларында бағдарламалық қамтылымды орнату, баптау;
- Ақпараттық технологияларды, есептеу техникасы құралдарын, ұйымдастыру техникасы мен байланыс құралдарын пайдалануды бақылау бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;
- Қолданылатын техникалық құралдарды жаңғырту;
- Компьютерлік жабдықтарды жөндеу үшін қажетті шығыс материалдарының тізбесін жасау;
- Компьютерлік желілер мен коммуникациялық және серверлік жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ол келесі тәсілдер арқылы жүзеге асырылады:
- ЖЕЖ кабельдік жүйесін дамыту;
- ЖЕЖ оперативті басқару;
- белсенді желілік жабдықтарға қызмет көрсету және оларды жаңғырту;
- серверлік паркке қызмет көрсету және жаңғырту;
- желінің сенімділігі мен бұзылуға тұрақтылығын арттыру;
- серверлік бағдарламалық қамтылымды және қолданбалы желілік бағдарламаларды қолдау;
- желі пайдаланушыларына ұсынылатын қызметтер тізімін кеңейту;
- желілік инфрақұрылым және қосылу сызбасы туралы ақпаратты жинақтау;
- Желілік қажеттіліктерді талдау және пайдаланушыларды қолдау;
- Желі пайдаланушыларына логиндер мен қолжетімділік құқықтарын тағайындау;
- Университеттің мәдени-бұқаралық, білім беру және әкімшілік іс-шараларын өткізу кезінде ақпараттық-коммуникациялық техникалық қолдау;
- Келесілерді сатып алу үшін техникалық өзіндік ерекшеліктерді дайындау:
- серверлер;
- компьютерлік техника және құрамдас бөлшектер;
- белсенді желілік жабдықтар;
- желілік инфрақұрылымды бақылау және басқару құралдары;
- перифериялық жабдықтар;
- компьютерлік және ұйымдастыру техникасына арналған шығыс материалдары;

Жетістіктер

- Компьютерлердің жалпы саны – 1106 дана, Интернет желісіне қосылуды және университеттің корпоративтік желісінің жұмыс істеп тұруын қамтамасыз ететін 6 сервер бар.
- Медициналық университеттің білім алушылары мен қызметкерлері барлық ақпараттық ресурстарға қол жеткізе алады.
- Медициналық университеттің оқу корпустары мен студенттер жатақханасы 2020 жылы 200мб/с жылдамдықпен ТОБЖ құралы бойынша Интернет желісіне қосылды.
- Университеттің дәріс залдары презентациялық, акустикалық және проекциялық құрал-жабдықтармен, дәріс оқитын трибуналармен жабдықталған.

Байланыс деректері

Нұр-Сұлтан қ.
Бейбітшілік көш., 49а
4-қабат, 409-каб.
тел.: 8 (7172) 577 901
e-mail: sit@amu.kz