Стоматология факультеті

Басшылық

Кәрібжанов Айтбек Әнуарбекұлы

декан
медицина ғылымдарының кандидаты

Кадрлық құрам

Әжібаева Ботагөз Жорқайқызы

декан орынбасары
Педагогика және психология магистрі

Аймакова Гульбаршын Амангелдікызы

бас маман

Құрылу тарихы

2002 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің №535 бұйрығына сәйкес Қазақ мемлекеттік медицина академиясында стоматологиялық факультет ашылды. Бұл Қазақстанның жаңа астанасының стоматологиялық білім беруін ұйымдастыруындағы маңызды қадам болды.

Стоматологиялық факультеттің бірінші курараторы, 2002 ж. Алматы қаласынан келген медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Доненбаева Шолпан Шакировна болды. Шолпан Шакировнаның С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің стоматологиялық факультетінде атқарған дәрігерлік қызмет, сондай ақ сабақ беру әдісі мен шетелде (Түркия) стоматолог-мамандарды даярлау әдісін зерттеуде үлкен тәжіребиесі болатын.

2003 жылы, ЖОО басшылығының шақыртуымен Қазақ мемлекеттік медицина академиясына Алматы қаласынан, ҚазақДБЖМИ-да (КазГИУВ) ұзақ уақыт ортопедиялық стоматология кафедрасын басқарған, белгілі стоматолог-ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор Темірбаев Максут Абуович келді. Максут Абуович сол кездегі жалғыз біріккен стоматология кафедрасын ұйымдастырды да басқарды және стоматология кафедрасының тәлімгері болып тағайындалды. Факультет пен бірінші стоматология кафедрасының ұйымдастырылуына Профессор М.А Темірбаев пен бірге Алматыдан Астанаға кафедраның алғашқы оқытушылары -доценттер, медицина ғылымдарының кандидаттары Атабаев С.А., Суманова А.М., Уразаева А.Э. келді.

Кейінгі жылдары кафедра штатына Қарағанды мен Алматы медицина ЖОО жұмыс жасаған жаңа қызметкерлер м.ғ.к., доцент Еслямгалиева А.М., м.ғ.к., Уразалина Т.М., м.ғ.к., Сыздыкова А.Б., м.ғ.к., Раганин М.У., ассистенттер Жилкибаева Ж.Ж., Сеитова М.Б., Есимбеков А.С., Кожаков Б.Б. және т.б. қабылданды

Университет құрылымының ауысуына байланысты 2019 жылы қыркүйекте бакалавриаттың барлық мамандықтары жеке факультеттерге бөлінді және «Стоматология» факультетінің деканы болып м.ғ.к., доцент Айтбек Ануарбекұлы Карибжанов тағайындалды.

Тапсырмалар


Миссия және мақсаттар

-     «Стоматология» мамандығы бойынша бакалавриатының жоғары білікті жоғары медициналық және педагогикалық кадрлар дайындау мақсатымен кафедралардағы оқу ісін бақылау, үйлестіру және ұйымдастыру;

-     дипломға дейінгі білім беру бағдарламасы бойынша (бакалавр) университетке оқуға адамдарды іріктеп  қабылдау жұмысын өткізу және ұйымдастыру;

-     болашақ стоматологқа жан-жақты дамыған әрі үйлесімді тұлға болып қалыптасуын қажетті білім мен икем алуға барынша жағдай жасау.

Қызмет

Студентер оқу корпустарында, университеттің клиникалық базаларында және басқа ЕПО (ЛПУ) оқиды. Оқыту барысында студенттердің өзіндік жұмысына көп көңіл бөлінеді. Студенттер құқықтары мен міндеттері, жатақханада тұру ережелер, қолданыстағы бұйрықтар мен нұсқаулықтармен танысады, ішкі тәртәп ережелерімен танысады. Тәрбие жұмысы шеңберінде өзін ұстау мәдениеті, жемқорлық пен құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде әңгімелер жүргізіледі. 1 курс студенттері университет қызметі туралы толық ақпарат пен негізгі ережелер, талаптар, шарттары толық көрсетілген жолсерік алады.

Деканат жұмысы ҚР БҒМ және ДСМ бұйрықтары мен ережелеріне, факультет пен деканат ережелеріне, деканаттың жұмыс жоспарында бекітілгендей, қызметтік және функционалдық нұсқаулыққа сай жұмыс істейді.

Бүгінгі күнде факультет кафедралары оқу барысында инновациялық оқыту әдістерін, жаңа бақылау үлгілерін, алдын алу мен ауруды емдеудің заманауи әдістерін белсенді енгізуде, білім беру және клиникалық қызметтегі шетелдік серіктестермен халықаралық әріптестікті кеңейтуде, кафедралар студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді тартуда. Жыл сайын мемлекет ішінде және шетелдердегі (Ресей федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай, Польша және т.б.) студенттер мен ПОҚ- мен академиялық ұтқырлық географиясы кеңейтілуде.

Кафедралардың профессор-оқытушы құрамы студенттермен бірігіп Медицина бойынша Халықаралық студенттік олимпиадасын ұйымдастырылу мен өткізілуіне белсене қатысып, «Стоматология» мамандығы бойынша университет командасы жүлделі 1 орынға қол жеткізді (Аманова С., Карибжанова С., Баялиева А., Жумабек Н.).

 

Жетістіктер:

Қазіргі таңда «Стоматология» мамандығы НААР агенттігімен аккредитациядан өткен. 2019 жылы қыркүйекте аккредитациялаудан кейінгі мониторингі өткізілді.

Кафедра қызметкерлері педагогикалық және дәрігерлік біліктілігін белсенді жоғарылатуда. ПОҚ қатарындағы жетекші мамандар Стоматология мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша Комитеті жұмысына, оның ішінде «Стоматология» мамандығының 1-6 курстарына арналған жаңа 2017 ж МЖББС сәйкес 2019-2020 оқу жылының жұмыс оқу жоспарларын жасауға белсенді қатысты.

Жұмыс өтілі 5 жылға дейінгі 33,3% оқытушылар педагогикалық және дәрігерлік біліктілікті арттыру курстары мен семинарларына белсенді қатысуда.

Кафедра меңгерушісі профессор Еслямгалиева А.М. жетекшілігімен «Шықшыт буын өзгерістерін ескере тіс-жақ сүйек ауытқуларының диагностикасы және емінің клинико-морфологиялық негізделуі» тақырыбында Phd докторлық диссертация қорғалды (2017 жыл).

2018-2019 оқу жылында тағы профессордың жетекшілігімен «Тіс кариесінің алғашқы алдын алу кезеңдеріндегі тіс пастасын қолданудың тиімділігін бағалау» тақырыбында магистрант Өнерова А.А. магистрлік диссертация қорғады.

Профессор Замураева А.У. 2016 жылы қыркүйекте – Познань қаласында (Польша) FDI Annual World Dental Congress қатысты.

Профессор Еслямгалиева А.М. бірнеше жылдар бойы төралқа мүшесі, Қазақстан Стоматологиялық Қауымдастығының бас сарапшысы, оқу-әдістемелік кеңес мүшесі, Ғылыми кеңес мүшесі, АҚ «Астана Медицина Университеті» ғылыми семинарының мүшесі болып табылады;

Кафедраның қызметкерлері 9 халықаралық конференцияларға қатысты.

Профессор А.М. Еслямгалиева және А.У Замураевалар клиникаға енгізуге ұсынылған технологияларды, диссертациялық жұмыстарды рецензиядан өткізді, 18 мақалалар жарияланды, олардың 3-і импакт-факторымен.

Стоматология және ЖСХ кафедралары оқытушылары (Суманова А.М., Деточкина В.Р., Батыров Т.У., Сағындық Х.Л., Кожаков Б.Б., Жаканов Т.В., Даулетбекқызы А., докторант Пайзиева З.А., магистрант Манасян А.С.,) 5 - халықаралық, 1 - республикалық, 1 - облыстық ғылыми –тәжірибелік конференцияларда баяндама жасады.

Халықаралық және республикалық басылымдарға 9 мақала жариялаған, осы жұмыстардың бірінің авторы докторант Пайзиева З.А. «Актуальность РФ» ғылыми-басылым орталығы тарапынан «Advences in science and technolodgi» XVIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция қатысушысы дипломымен марапатталды.

Магистрант Манасян А.С. медицина магистры дәрежесіне диссертациясын сәтті қорғады, докорант Пайзиева З.А. ғылыми жұмысын аяқтап, апробациядан өтіп PhD дәрежесін алу үшін жариялы түрде қорғауға диссертациясын дайындады.

Кафедраның 4 оқытушысы дәрігерлік аттестациядан сәтті өтті. Доцент Деточкина В.Р. жоғарғы біліктілік категориясын дәлелдеді, доцент Шабанбаева Ж.А., кафедра ассистенттері С.З. Абдрахманова, Г.О. Охас жоғарғы біліктілік категориясын алды.

Еслямгалиева Ардак Манаповна марапатталды:

- «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» төс белгісі ҚР ДМ;

- «КГМУ дамуына қосқан үлесі ұшін» Поспелов П.М. атындағы төс белгі;

- «Ұлан ауданына 90 жыл» төс белгісі, ҚР ШҚО құрметті азаматы;

Гамова Эмилия Рославовна КеАҚ «Астана Медицина университеті» ректорының Алғыс хатымен марапатталды.

Сейтмагамбетов Азамат Аманжолович КеАҚ «Астана Медицина университеті» Ректорының Алғыс хатымен марапатталды.

Медицина қызметкерлері күніне орай аға лобарант Г.А. Бодыкова және кафедра ассистенті У.З. Ергалиева «Қазақстан салалық денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіподағы» ҚБ тарапынан құрмет грамотасымен марапатталды.

Байланыс деректері

Астана қ.

Бейбітшілік к-сі,49а

(Бас корпус),

2-қабат, 208 каб.

тел.:8(7172)53-94-34

e-mail: karibzhanov.a@amu.kz