Department of science Research Activities

Management

Tuleshova Gulnara Turekhanovna

Head of scientific and educational center

Staff

Uzbekova Kumisshash Erbolatovna

operator