Бизнес-инкубатор

Басшылық

Фролов Евгений Вадимович

басшысы
2018 жылдың 15 қазанынан бастап «МУА» АҚ-да инкубатордың қызметін басқарады.