Шетелдік студенттермен жұмыс жөніндегі деканаты

Басшылық

Сыздыков Бахытжан Абуалиевич

декан

Кадрлық құрам

Мукашева Далида Дауреновна

Деканның орынбасары

Саттыклышева Алтынай Сапарбаевна

Деканаттың бас маманы

Құрылу тарихы

«АcтМУ» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 3 сəуірдегі шешімімен шетелдік білім алушылармен жұмыс жөніндегі деканат ұйымдастырылды Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің және Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің бағдарламасына сәйкес Университеттің стратегиялық жоспарын жүзеге асырады.

Тапсырмалар

"Жалпы медицина" мамандығы бакалавриаттың білім беру бағдарламасы бойынша шетелдік студенттерді дайындау, оқу процесін ұйымдастыру, студенттер үлгеріміне талдау жасап мониторинг жүргізу.

Миссия және мақсаттар

- «Жалпы медицина» мамандығы бакалавриаттың білім беру бағдарламасы бойынша шетел азаматтарының оқыту жұмыстарын ұйымдастыру;

- шетелдік студенттерге оқу-әдістемелік, мәдени-ағарту жұмыстарын жүргізу;

- шетелдік студенттерді сессиялық және мемлекеттік емтиханға жіберу;

- шетелдік студенттерге арналған академиялық анықтамалар мен басқа да білім беру құжаттарын дайындау.

Қызмет

Деканаттың болжамы:

Мамандарды даярлау кезінде «АстМУ» АҚ білім беру бөлімінің блогы оқу процесінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, инновациялық оқыту әдістерін пайдаланады. Пәндер ағылшын тілінде жүргізіледі. Деканат ұжымы университет миссиясы мен болжамын іске асыруға атсалысады. Қалалық, республикалық және халықаралық денгейдегі саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени іс-шараларға белсене қатысады.


 


 

Байланыс деректері

Астана қ.

Бейбітшілік көшесі, 49а

(Бас ғимарат),

4-қабат, 403-каб.

тел.: 8(7172) 53-95-38, 57-78-96 (ішкі номір 214)