Жастар ісі жөніндегі орталығы

Басшылық

Мусрепов Нурбек Нурфазылович

Орталық басшысы

Кадрлық құрам

Ерсултанова Аккенже Серикбаевна

жетекші маман

Құрылу тарихы

     2009 жылғы 1 қыркүйекте университетте тәрбие жұмысы және әлеуметтік қызметке жауапты құрылымдық бөлімше - тәрбие жұмысы жөніндегі деканат құрылды. 2011 жылғы 1 ақпанда  Университет басқармасы шешімі мен тәрбие жұмысы жөніндегі деканат Жастар ісі жөніндегі деканат деп аталып қайта құрылды.

    Деканат ақпараттық технологиялар, тәрбие ісі және әлеуметтік қызмет жөніндегі проректорға бағынады. Деканатты декан басқарады. Құрылым Қоғам Басқармасының отырысында бекітілген.

Тапсырмалар

- мемлекеттік тіл саясатын және этносаясатты жан-жақты түсіндіру, этносаралық келісім мен этникалық топтардың мәдениеті мен дәстүрлерін құрметтеу, студенттер ортасында этносаралық қақтығыстарға жол бермеу;

- студенттерді деструктивті діни идеологияға қарсы иммунитетті қалыптастыру, қоғамдағы дін рөлінің орнын түсіну, жастар ортасында құқықбұзушылық пен қылмыстың алдын алу;

- қоғамдық-саяси сауаттылыққа үйрету, жастар арасында деструкцияны саяси идеялардың таралуына жол бермеу, мемлекеттік саясатты қолдауды қамтамасыз ету;

- студенттер арасындағы құндылықтың ізгі жүйелерін (еңбек сүйгіштік, кәсіпқойлық, белсенділік, кәсіпкерлік, заңға бағыну, бастамашылдық, жаңашылдық және бәсекеге қабілеттілік, экономикалық және әлеуметтік ұтқырлық, өздігінен блім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылуды қалыптастыру);

- университеттің мәдени құндылықтарын дамыту, студенттер арасындағы мәдени нормалар мен көзқарастарды қалыптастыру;

- студенттердің кәсіби және адамгершілік мәдениетін қалыптастыру;

- студенттің тұлға ретінде өзін-өзі тануына жағдай жасау;

- студенттерге әлеуметтік қолдау көрсету (жетім балалар, Университетте оқитын көпбалалы отбасынан шыққан студенттер);

- азаматтыққа, адалдыққа, тәуелсіздікке, қадір-қасиетіне және өмірлік ұстанымды анықтауға, кәсіби шешім қабылдауға жеке жауапкершілігін сезіну;

- кәсіптік біліктілікті дамыту, кәсібіне деген мақтаныш сезімін және жеке тұлға ретінде, гуманизм және патриотизм, өзгелерге үлгі бола білу қасиеттерін дамыту.

- жақындарын, өзін, бауырлары мен туыстарын, айналадағыларды, туған қаласын, ауылын, Отанын, Жер Ананы құрметтеу қасиетін дамыту;

- өзге ұлт мәдениетіне, отбасына және отбасылық дәстүрге, қоғамға, қоғамдық және мәдени дәстүрлерге, ұлттық мәдениетке, мемлекеттілікке, заңдылыққа, мемлекеттік рәміздер - Елтаңба, Ту, Әнұранға деген құрметті дамыту;

- қолданыстағы әдістерді ғылыми негіздеу, студенттерге білім берудің жаңа технологияларын іздеу және енгізу, оларды жүзеге асыру үшін жағдай жасау;

- тәрбие жұмысын ұйымдастыруға белсене араласып жүрген оқытушылар мен студенттерге моральдық және материалдық ынталандыру жүйесін құру;

- мәдени-көпшілік, спорттық шаралар, конференциялар, семинарлар ұйымдастыру.

Мақсаттар

–студент жастармен тәрбие жұмыстарын жандандыру;
–студенттердің азаматтық ұстанымдарын, кәсіби және әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыру үшінжағдай жасау және болашақ дәрігерлердің тұлғалық тәрбиесіне әсер ету, отанымыздың әлеуметік-экономикалық дамуына өз үлестерін қосуға ынталандыру.

Университетте Тәрбие жұмысының тұжырымдамасы әзірленіп, енгізілуде. Тұжырымдамада оқу-тәрбие үдерісін әлеуметтік-психологиялық қолдау, тәрбие жұмысында жобалық тәсілді қолдануды қарастырады. 

Функциялар

Деканаттың өндірістік функциялары:

Деканат өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай негізгі функцияларды орындайды:

·      Университетте студенттерге тәрбие жұмысын және әлеуметтік жұмысын жандандыруды жоспарлау;

·      Университеттің құрылымдық бөлімшелері мен факультет деканаттары бірлесіп студенттік өзін-өзі басқаруымен бірге тәрбие жұмысы және әлеуметтік жұмысын ұйымдастыру және жастар саясаты саласындағы проблемаларды шешуге міндетті;

·    Деканаттың жұмысын Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі жанындағы Жастар саясаты департаментімен және Астана қаласы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасымен үйлестіру;

·      Басқа жоғары оқу орындарындағы студенттік ұйымдармен ынтымақтастық орнату;

·   Студенттік өзін-өзі басқару органдарының, факультет басшылығының және Университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерінің тәрбие процесі шеңберінде студенттердің құқығын қорғау, студенттердің мүддесін қолдау мәселелері жөніндегі жұмыстарын бақылауды жүзеге асыру;

·      Тәрбие жұмысына, әлеуметтік жұмыс және жастар саясаты шеңберінде жүргізілетін іс-әрекеттердің тиімділігіне талдау жүргізу;

·      Студент жастардың қоғамдық белсенділігін дамытуды реттеу және адамгершілік негіздерін қалыптастыру;

·      Студенттердің азаматтық ұстанымдарын қалыптастыру, қазіргі таңда адамгершілік, мәдени және ғылыми құндылықтарды сақтау және көбейту, университеттің дәстүрін сақтау және жандандыру;

·      Денешынықтыру және саламатты өмір салты құндылықтарын насихаттау;

·      Ақпараттық тақталар, ақпараттық қағаздар, Университет сайтына ақпарат орналастыру және ақпараттық қызметтің басқа да түрлері арқылы студенттер мен факультеттердің қызметкерлерін ақпараттық қамтамасыз ету;

·      Оқытушы тәрбие және әлеуметтік процестерді жетілдіруге арналған академиялық топтардың кураторларымен мәжілістер мен семинарлар өткізу;

·      Тәрби жұмысының жүйесін, оны қаржылық және кадрлық қамтамасыз етуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу, факультетте тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнінде әдістемелік және жергілікті нормативтік құжаттар әзірлеу ;

·      Көркемдік шығармашылық қызметпен байланысты, тәрбие процесін ұйымдастыру, факультетте байқау, конкурстар өткізу;

·      Студенттер арасында жұқпалы аурулардың, нашақорлықтың және АИТВ инфекциясының алдын-алу бойынша жұмыстарын ұйымдастыру;

·      Студенттердің университет деңгейінде өткізілетін, сондай-ақ студент жастармен қалалық және облыстық ұйымдар өткізетін іс-шараларға қатысуын ұйымдастыру;

·      Университеттің, басқа да қоғамдық ұйымдардың, клубтар мен бірлестіктердің студенттер кеңесінің жұмысына жәрдемдесу;

·      Университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін студенттерді көтермелеу жөнінде ұсыныстар жасау;

·      Факультет кафедраларындағы оқытушы-профессорлар құрамымен тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша өзара байланыс орнату;

·      Студенттердің сабақтан тыс кезеңдегі бос уақытын ұйымдастыру;

·      Білім алушылардың Университет асханасында берілетін тағамның сапасына, бағасына, көрсетілетін қызметке қанағаттанушылығына тұрақты түрде мониторинг жүргізу, сондай-ақ асхана қызметкерлерінің жетім балалар мен ата – анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тамақ беру бойынша есеп жүргізу және есепті мерзімінде тапсыруын бақылау.

·      Қызметті ұйымдастыру және басқару аясында:

·      Деканаттың құзыретіне жататын мәселелер бойынша ұйымның ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеуге және үйлестіруге қатысу;

·      Деканат қызметкерлерінің толыққандығы мен жауапкершілігі саласындағы құжаттарды жасау (Деканат туралы ережені әзірлеу және деканат қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары);

·      Университеттің миссиясына, көзқарасына және стратегиялық мақсаттарына қатысу. ISO 9001: 2008, ISO 26000: 2010, ISO 27001: 2005 ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007, ISO 50001: 2011, ISO 3100: 2009 және еуропалық жетілдіру модельдерінің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес Университеттің біріктірілген менеджмент жүйесінің элементтерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сапа менеджменті қоры;

·      Деканаттың сапалы мақсаттарын анықтау және орнату, сапалы мақсатқа жету үшін іс-шараларды әзірлеу;

·      Деканат жұмысын ұтымды ұйымдастыру;

·      Деканат кеңсесінің өндірістік құжаттамасын, бизнесті басқару сапасының тиісті деңгейін қамтамасыз ету;

·      Қызметкерлер біліктілігін орындаған тапсырма нәтижесі бойынша анықтау;

·      Деканат қызметкерлерін оқытып және кәсіби дағдыларын жетілдіруге, оқытуды ұйымдастыруға бастамашылық ету;

·      Белгіленген мақсаттар мен көрсеткіштерге сәйкес, деканат жұмысының нәтижелерін талдау және ішкі жобалар мен жоғары басшылықты бақылау және мониторингілеу жүйесін бақылау бөліміне есеп беру;

·      Түзету және алдын алу іс – шараларын әзірлеу:

·      жұмыстың орындалу барысындағы сәйкессіздіктер мен әлеуетті сәйкессіздіктерді анықтау;

·      деканат қызметінің нәтижесіне байланысты бағалау;

·      деканат жұмысына жүргізілген ішкі және қадағалау аудиттерінің нәтижесі;

·      Деканат қызметкерлерін құрал – жабдықтармен қамтамасыз ету: материалдық-техникалық құралдардың қажеттілігін анықтау және оларды алуға өтінімдер дайындау.

·      Энергетикалық менеджмент жүйесінде «Оқу ғимараттарына күтім жасау және қауіпсіздік кластерінің» қолдауымен:

·      - энергия үнемдеу шараларын белгілеуді және бағалауды;

·      - энергиялық тиімділік көрсеткіштерін айқындау;

·      - энергия үнемдеу шаралары туралы ақпараттық уақтылы берілуін қамтамасыз етеді.

·      Еңбек қорғау жүйесінде «Оқу ғимараттарына күтім жасау және қауіпсіздік кластерінің» қолдауымен:

·      Деканат қызметкерлерін қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша білімдерін тексеру;

·      Деканат қызметкерлеріне, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша еңбек қорғаудың басқа да мәселелері бойынша кіріспе нұсқау сабағын өткізу;

·      Жұмыс барысында еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігіне байланысты белгіленген талаптарды орындау;

·      Экологиялық менеджмент және кәсіптік қауіпсіздік менеджменті жүйесінде «Оқу ғимараттарына күтім жасау және қауіпсіздік кластерінің» қолдауымен:

·       (процестің, процесс кезеңінің немесе жобаның) экологиялық аспектілерін, кәсіптік қауіпсіздік рискін анықтауды және бағалауды;

·       Экологиялық менеджмент жүйесі және кәсіптік қауіпсіздік менеджменті жүйелері бойынша шаралар жоспарына сәйкес іс-шаралардың орындалуын;

·       өз құзыреті шеңберінде экологиялық аспектілер өндірістік қалдықтар және кәсіптік қауіпсіздік рискілерінің тізбесін және базасын жасау;

·       экологиялық аспектілер, қалдықтар, кәсіптік қауіпсіздік рискілері мен денсаулық және оларды басқару шаралары туралы ақпараттың уақытылы тапсырылуын қамтамасыз етеді.

·      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және жариялылық бөлімінің қолдауымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы риск-менеджмент бойынша міндеттер:

·      Сыбайлас жемқорлық рискін (процестің, процесс кезеңі немесе жобаның) анықтау және бағалау;

·      Сыбайлас жемқорлық рискілерін басқару жүйесі бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес іс – шараларды орындау;

·      Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және жариялылық бөліміне сыбайлас жемқорлық рискілері туралы ақпаратты уақытылы тапсыру;

·      Сыбайлас жемқорлық фактілері болған жағдайда, ол туралы ақпаратты жазып алу және Университеттің Сыбайлас жемқорлықққа қарсы күрес және жариялылық бөліміне немесе Университет басшылығына хабарлау.

Қызмет


Жетістіктер

·                    2009 жылы Тәртіптік кеңес құрылды (Тәртіптік кеңестің Тәртіптік кеңес туралы ереже - «Астана медицина университеті» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 27 тамыздағы № 32 шешімімен бекітілген PL-MUA-25-14 тыңдаушыларының жауапкершілігін қарау үшін). 

·                    2011 жылы университеттің тәрбие жүйесіне жүйелік сипат беру мақсатында «Астана медициналық университеті» АҚ («Астана медицина университеті» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 21 қазандағы №40 шешімімен бекітілген ПЛ-МУА-05-14 кураторлар кеңесі туралы ереже) кураторлар кеңесі құрылды. «Кураторлардың кеңесі туралы» ережеде кураторлардың міндеттері мен құқықтары, есептері мен жұмыстарына баға беру, кураторлыққа төлемақы туралы жазылған.

·      ПМ-МУА-01-18 Университетінің Студенттік Кеңесі туралы ереже, 12.03.18 ж. «Астана медицина университеті» АҚ Басқармасының №9 шешімімен бекітілген). Университеттің Студенттік Кеңесі студенттік жастардың маңызды мәселелерін шешуге және оның әлеуметтік белсенділігін дамытуға бағытталған «Астана медициналық университеті» АҚ студенттік өзін-өзі басқарудың жоғары органы болып табылады.

Жыл сайын университетте жаңа таланттарды табу мақсатында «Алло, біз таланттарды іздейміз!» шығармашылық конкурсы өткізіледі.. Шығармашыл жастар: эстрадалық вокал, поэзия, хореографиялық вокал, бейнелеу өнері, КВН, жетекші, музыкалық шеберлік топтары : номинациялары бойынша жарысқа түседі.

·      «Астана медицина университеті» АҚ шешімімен 11.10.17 ж. №47 «Shanyrak ambulance» ПЛ-АМУ-08.1-17 студенттік қоғамы туралы ереже бекітілген. Бұл «Медициналық университет Астана» АҚ студенттік ұйым болып табылады, оның қызметі білім сапасын арттыруға, медицина және денсаулық сақтау аясындағы өзгерістерден хабардар болу, белсенді демалысты ұйымдастыруды және ілгерілетуді көздейді

·      Еріктілер қозғалысы (Еріктілер қозғалысы туралы ереже Астана медицина университеті» АҚ шешімімен 30.11.12 ж. №41 ПЛ-АМУ-09-12 бекітілді) – жастардың әлеуметтік маңызы бар ерікті қозғалысы. 

·      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі жиналысы хаттамасын орындау үшін «Астана медицина университеті» АҚ ректорының 11.12.2013 жылы №482-н/қ бұйрығымен тәрбие ісі жөніндегі кеңес (діни) құрылды

·      Арнайы кәсіподақ шәкіртақысы

·      «Enactus-MUA» студенттік тобы.

·      Еріктілер ұйымы  «Жастар жылуы», «Ақ Жүрек»  и «Bonum-I».

Университетте студенттер үшін өздерін әр түрлі салада, атап айтқанда оқу барысында, ғылыми және қоғамдық жұмыста өзін-өзі жетілдіруге барлық жағдай жасалған.

 Студенттік ұйымдар:

·      Университеттің студенттер кеңесі;

·      Жатақханадағы студенттер кеңесі;

·      Көңілді тапқырлар клубы (КТК);

·       Медициналық Жастардың Ұлттық Қауымдастығы «KazMSA»;

·      Жекпе-жек өнер клубы, Джиу-джитсу, спорттық медицина клубы;

·      Студенттердің ғылыми қоғамы және кафедрадағы студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (НИРС);

·      «Эскулап» дебат клубы;

·      «Муза» студенттік поэзия клубы;

·      «Shanyrak Ambulance» студенттік қоғамы;

·      «Шұғыла» студенттік арт-шоу балеті;

·      «Hyperactive» студенттік Hip-Hop тобы;

·      Студенттік домбыра ансамблі;

·      Әлеуметтік желіде «ВКонтакте» «Астана медицина университеті» (http://vk.com/astanamedicaluniversity) парақшасы бар;

·      «Instagram», «amu.kz», «amu_news», «mua_zhastary».


1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 9.jpg 10.jpg

11.jpg 12.jpg 13.jpg

14.jpg 15.jpg 16.jpg

17.jpg 18.jpg 19.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 25.jpg 24.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

29.jpg 30.jpg 31.jpg

32.jpg 33.jpg 34.jpg

35.jpg 36.jpg 37.jpg

38.jpg 39.jpg 40.jpg

41.jpg 42.jpg 43.jpg

44.jpg 45.jpg52.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg

49.jpg 50.jpg51.jpg

53.jpg 54.jpg 55.jpg

56.jpg 57.jpg 58.jpg

59.jpg 60.jpg 61.jpg

62.jpg63.jpg64.jpg

деканат по делам моледежи.jpg


Байланыс деректері

Астана қ. 

Бейбітшілк,49 А 

51-корпус, 2-қабат, 211-каб 

8 (7172) 53 95 42

8 (7172) 53 94 26

dpm.zhastar@gmail.com