Chair of Obstetrics and Gynecology №2

Management

Iskakov Serik Sayatovich

head of chair

Staff

Malgazhdarova Bakhyt Seksembaevna

profeccor