Chair of pharmaceutical disciplines

Staff

Arystanov Jalgaskali Mergalievich

Professor, Ph.D.

Torsykbaeva Bigamila Bayakhmetovna

Associate Professor

Arystanova Tanagul Akimbaevna

Professor, Ph.D.

Atimtaikyzy Ainash

Associate Professor, Ph.D.

Akhelova Sholpan Lesbekovna

Associate Professor, Ph.D.

Zakirova Karlygash Ayazbaevna

senior lab assistant

Rakhym Nazakat Riksitullakyzy

senior lab assistant

Murat Mukanov

senior teacher

Karligash Akpaeva

senior teacher

Galiya Filipovich

senior teacher

Botagoz Abizhanova

senior teacher

Bayan Dauletovna

teacher

Aziza Omari

teacher

Nurlan Sadykov

teacher

Sholpan Kuantaeva

teacher

Nurzhan Iztileu

teacher

Kimbat Bekmuratova

teacher

Achievementsкаф Фарм дисц.jpg