Chair of Normal Physiology

Management

Hamchiev Kureysh Mavlovich

head of chair

Staff

Ibraeva Salima Sayfullaevna

professor

Khasenova Kalima Mirambaevna

professor

Tuleubaeva Aliya Abikenovna

Associate Professor, Ph.D.

Shandaulov Asylbek Hasanovich

Associate Professor, Ph.D.

Balabekova Aigul Orynbekova

Associate Professor, Ph.D.

Tinysova Zhanar Irsainovna

senior teacher

Uazirhanov Merey Uazirhanuly

senior teacher

Sailaubekkyzy Aisulu

teacher

Mukhtar Nursulu Erlankyzy

teacher

Chernysheva Anna Vasilievna

professor

Sherbakova Elena Vladimirovna

professor

Ostanin Andrey Alexandrovich

Associate Professor

Kozhabayeva Dana Serikbaevna

teacher

Mukhametzhanova Riza Zhapparbekovna

teacher

Aldabergenova Akhnur Maratkyzy

teacher

Ayazova Asem Myrzakulkyzy

teacher

Bekisheva Mariyam Barlybaevna

senior lab assistant

Khamchieva Khadi Magometovna

senior lab assistant

Tulegenova Lyazzat Eginbaevna

senior lab assistant

Achievementsknf.jpg