Медицина бойынша Бірінші Халықаралық студенттік олимпиада / Первая Международная студенческая олимпиада по медицине / First International Student Olympiad on Medicine

Жеке тіркеуді бастамас бұрын, берілген «Қатысушы Нұсқаулығымен» танысыңыз.

 

Перед тем, как начать процесс Индивидуальной регистрации участника, пожалуйста, ознакомьтесь с «Инструкцией участника».

 

Before you begin the process of individual registration, please read the «Participant's Instructions».